آزمایشگاه دکتر افروز
با یک تماس آزمایشگاه را به خانه بیاورید
  • انجام كليه آزمايش های اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن
  • انجام تمامی آزمایشات روتین تخصصی و فوق تخصصی ، سيتولوژی و پاتولوژی
  • انجام آزمایشات غربالگری مادر و جنین
  • پنل آزمایشات سلامت قبل از دوران بارداری
  • پنل آزمايش های تومورماركرها ، آزمايش های عفونی و بيماری های مقاربتی
  • آزمايش پاپ اسمير و ساير آزمايش های تخصصی و فوق تخصصی
  • آزمایشات تشخیص مواد مخدر و روان گردان
  • انجام آزمایشات طب کار کارکنان کارخانجات
بیمه های طرف قرارداد