انجام کلیه آزمایشهای تخصصی کرونا در این مرکز درمانی
هشدار در خصوص افزایش ابتلای هموطنان به بیماری کرونا

با توجه به افزایش مجدد آمار ابتلا به عفونت ناشی از ویروس کووید19 و میزان مراجعه به مراکز درمانی، رشد تعداد بستری ها و متاسفانه مرگ و میر عزیزان هم وطن، بر خود لازم می دانیم ضمن  هشدار موکد در خصوص رعایت جدی اصول بهداشتی، اعم از بهداشت فردی شامل: شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک و رعایت فاصله مناسب در صورت حضور در جامعه، عاجزانه از همه شما عزیزان درخواست میکنیم تا حد ممکن از حضور غیر ضروری در سطح شهر ها و مسافرت های غیرلازم خودداری فرمائید.

عزیزان کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران و نیروهای پشتیبان در بیمارستان ها و مراکز درمانی قریب به هفت ماه است با تمام توان در مقابل غارت سلامت شما توسط بیماری ایستادگی کرده و خود شهیدانی را به نشانه صداقت و عزم راسخ بر وفای به عهد با شما تقدیم کرده است ولی متاسفانه با همه این اوصاف، روزانه ده هانفر از عزیزان همه ما جان شیرین خود را از دست می دهند و نگرانی جدی ما، اتمام توان نیروی انسانی و منابع مالی و در نتیجه افزایش آمار قربانیان این همه گیری است. از سوی دیگر بیماران غیر مبتلا  به کورونا، بدلیل هراس از مراجعه به مراکز درمانی ، دچار عوارض و پیشرفت بیماری شده  و قربانی این جدال نابرابر خواهند شد. لذا سهل انگاری هر یک از ما، فاجعه ای را بدنبال خواهد  داشت که تاریخ و آیندگان از ما به نیکی یاد نخواهد کرد.

عزیزان کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران و نیروهای پشتیبان در بیمارستان ها و مراکز درمانی قریب به هفت ماه است با تمام توان در مقابل غارت سلامت شما توسط بیماری ایستادگی کرده و خود شهیدانی را به نشانه صداقت و عزم راسخ بر وفای به عهد با شما تقدیم کرده است ولی متاسفانه با همه این اوصاف، روزانه ده هانفر از عزیزان همه ما جان شیرین خود را از دست می دهند و نگرانی جدی ما، اتمام توان نیروی انسانی و منابع مالی و در نتیجه افزایش آمار قربانیان این همه گیری است. از سوی دیگر بیماران غیر مبتلا  به کورونا، بدلیل هراس از مراجعه به مراکز درمانی ، دچار عوارض و پیشرفت بیماری شده  و قربانی این جدال نابرابر خواهند شد. لذا سهل انگاری هر یک از ما، فاجعه ای را بدنبال خواهد  داشت که تاریخ و آیندگان از ما به نیکی یاد نخواهد کرد.

مجددا ضمن تشکر از آن دسته از عزیزانی که در این همه گیری با رعایت موازین بهداشتی ما را در کنترل بیماری یاری می کنند، شما بزرگواران را به عدم خروج  بی مورد از منزل، عدم مسافرت غیر ضروری، عدم حضور در اجتماعات و رعایت دستورالعملهای بهداشتی مربوطه دعوت می کنیم.

خدمتگذاران شما در صف اول مقابله با این بیماری خطرناک در  درمانگاه شبانه روزی دکتر افروز