بخش مامایی، زنان و زایمان :

لوازم و تجهیزات این بخش شامل تخت ژینکولوژی، تخت معاینه، لوازم کنترل فشارخون، دستگاه سونیکید

(sonicaid) جهت کنترل ضربان قلب جنین می­باشد

شرح وظایف ما در مطب

  • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
  • مشاوره قبل و بعد از بارداری و کنترل بارداری
  • گواهی هایمن
  • تجویز داروهای مجاز
  • درخواست آزمایشات روتین

  • تست­های غربالگری
  • درخواست سونوگرافی
  • گرفتن تست پاپ اسمیر
  • کنترل زنان بطور کلی از بدو تولد تا سالمندی
- امکان زایمان فوری درمطب با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی
- معاینات روتین پستان و ارجاع به متخصص مربوطه در صورت مشاهده ناهنجاری
- معاینات روتین زنان و ارجاع به متخصص زنان در صورت مشاهده ناهنجاری