بخش اپتومتری و بینایی¬سنجی :

انجام خدمات اپتومتری و بینایی سنجی توسط اپتومتریست کارآمد ، دانش آموخته دانشگاه تهران

بررسی نارسایی های بینایی بزرگسالان و کودکان

تشخیص اختلالات حرکتی چشم

مشاوره در امور بهداشتی چشم

درمان غیرجراحی تنبلی چشم

تشخیص اختلالات حرکتی چشم

تجویز عینک برای رفع عیوب انکساری

نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم، پیرچشمی